Informacja dla użytkowników profili społecznościowych

Administrator danych

Administratorem Państwa danych osobowych jest „Bliskopracy” sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Jagodowej 77, 62-002 Suchy Las, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000958843, kapitał zakładowy 300.000,00 zł.

Inspektor ochrony danych

Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym kontakt jest możliwy przez adres e-mail: [email protected]

Odpowiedzialność operatorów portali społecznościowych

Mamy ograniczony wpływ na przetwarzanie danych przez Operatorów portali społecznościowych (np. zarządzenie użytkownikami i udostępnianymi przez nich informacjami). W zakresie dostępnych nam możliwości, dążymy do tego, aby ich działania były zgodne z zasadami ochrony danych. Zasadniczo jednak to Operatorzy portali decydują o sposobie przetwarzania przez siebie danych, a „Bliskopracy” nie wie dokładnie, jakie dane przetwarzają.

Operator obsługuje całą infrastrukturę informatyczną usługi, posiada własną politykę prywatności i utrzymuje z Państwem własną relację. Ponadto, Operator ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszystkie kwestie związane z Państwa danymi na profilu użytkownika, do którego jako nie posiadamy dostępu.

Więcej informacji na temat przetwarzania Państwa danych przez konkretnych Operatorów oraz możliwości skorzystania z przysługujących Państwu praw, znajdziecie Państwo w ich politykach prywatności:

 1. Facebook,
 2. YouTube,
 3. Instagram,
 4. Twitter,
 5. LinkedIn.

Prosimy o zwrócenie uwagi, że podczas korzystania z konkretnej platformy, Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez jej Operatora na serwerach znajdujących się w państwach trzecich, takich jak w szczególności USA czy Zjednoczone Królestwo.

Cele przetwarzania danych

Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu:

 • zarządzania naszym profilem w mediach społecznościowych, w tym w celu zapewnienia porządku i bezpieczeństwa uczestników dyskusji na naszych profilach, w tym usuwania komentarzy naruszających prawo, dobre obyczaje lub regulamin serwisu społecznościowego, na którym prowadzimy nasz profil;
 • prowadzenia z Państwem korespondencji i wszystkimi tematami, z którymi się do nas zwrócisz;
 • marketingu i promocji naszych produktów i usług;
 • analizy aktywności użytkowników naszego profilu w tym w celu zbierania danych o liczbie polubień, komentarzy i udostępnień naszego profilu lub zamieszczonych na nim treści;
 • prowadzenia konkursów na naszym profilu;

Podstawy prawne przetwarzania danych

odstawa prawna Państwa dane osobowe przetwarzamy na naszym profilu w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający m.in. na:

 • zapewnianiu porządku i bezpieczeństwa na naszych profilach poprzez moderację wpisów i komentarzy użytkowników naszego profilu;
 • budowaniu pozytywnych relacji z użytkownikami naszego profilu, w szczególności poprzez prowadzenie z nimi korespondencji i organizowanie konkursów;
 • marketingu naszych produktów i usług;
 • analizie aktywności użytkowników naszego profilu, aby jak najlepiej dopasować zamieszczane tam treści do ich potrzeb.

W przypadku konkursów, jeżeli jesteś zwycięzcą określonego konkursu, będziemy przetwarzali Państwa dane osobowe także w celu realizacji ciążących na nas obowiązków podatkowych związanych z rozliczeniem nagrody (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), wynikających m.in. z przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Czas przetwarzania

W zależności od celów przetwarzania Państwa danych osobowych na Naszym profilu, przetwarzamy je przez następujące okresy:

 • w przypadku skierowania przez Państwa pytań lub reklamacji – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania oraz w celach dowodowych – przez okres 3 lat od momentu udzielenia Ci odpowiedzi;
 • w przypadku marketingu naszych produktów i usług - do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu na wykorzystywanie Państwa danych do tego celu, jednakże nie dłużej niż przez okres, kiedy nas obserwujesz;
 • w przypadku analizy aktywności – do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu na wykorzystywanie Państwa danych do tego celu i uznania przez nas, że Twój sprzeciw jest zasadny, jednakże nie dłużej niż przez okres, kiedy nas obserwujesz;
 • w przypadku konieczności zapewnienia porządku na naszym profilu – do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu na wykorzystywanie Państwa danych do tego celu i uznania przez nas, że Twój sprzeciw jest zasadny, jednakże nie dłużej niż przez okres, kiedy nas obserwujesz;
 • w przypadku konkursów – przez czas trwania konkursu oraz przez okres nie dłuższy niż 3 lata od zakończenia danego konkursu m.in. w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z danym konkursem. Jeżeli jesteś zwycięzcą konkursu będziemy przetwarzali Państwa dane przez okres 5 lat licząc o końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związanego z przyznaniem nagrody zgodnie z przepisami prawa podatkowego.

Odbiorcy danych oraz przekazywanie do państw trzecich

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: dostawca serwisu społecznościowego, na którym prowadzimy profil - Facebook, dostawcy usług marketingowych, usług do obsługi korespondencji z użytkownikami oraz organy państwowe (np. policja, prokuratura, Prezes, Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy-EOG), gdyż niektórzy spośród naszych dostawców mają siedzibę poza terytorium EOG. W związku z przekazaniem Państwa danych poza terytorium EOG zadbaliśmy, aby nasi dostawcy dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE).

Prawa na gruncie RODO

Mają Państwo prawo:

 1. dostępu do Państwa danych osobowych, w tym uzyskania ich kopii,
 2. sprostowania Państwa danych osobowych,
 3. żądania usunięcia Państwa danych osobowych (prawo do „bycia zapomnianym”),
 4. żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, jeżeli przetwarzamy je w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes.
 6. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (https://uodo.gov.pl), w szczególności, gdy uważasz ze Państwa dane osobowe są przetwarzane w sposób nieprawidłowy.

Dobrowolność podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, niemniej może być niezbędne do umożliwienia Ci interakcji z nami w ramach prowadzonych przez nas profili (np. udzielenia odpowiedzi na niektóre z Państwa zapytań, rozpatrzenie reklamacji, umożliwienie Państwu udziału w konkursie i przyznanie nagrody).

Poprzez dostosowanie ustawień prywatności na prowadzonym przez Państwa koncie masz możliwość ograniczenia zakresu informacji, które będą dla nas dostępne. Możecie Państwo również skontaktować się z nami w inny sposób niż za pośrednictwem prowadzonego przez nas profilu wysyłając wiadomość na adres: [email protected]

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

W związku z przetwarzaniem nie będziemy podejmowali wobec Państwa decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym profilowali.

Używamy plików cookie do dostosowywania i ulepszania wyświetlanych Ci treści, zapewniając najlepszą jakość świadczonych usług. Jeśli klikniesz „Akceptuj wszystkie pliki cookie”, możemy nadal wyświetlać spersonalizowane oferty w oparciu o Twoje preferencje. Możesz wybrać opcję „Tylko wymagane pliki cookie”. Pamiętaj jednak, że blokowanie niektórych rodzajów plików cookie może wpłynąć na sposób wyświetlania przez nas treści dopasowanych do Twoich preferencji.

Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookie i dlaczego ich używamy, zapoznaj się z Polityką cookies.