Kontakt

Dane spółki

Bliskopracy Sp. z o.o.

Jagodowa 77

62-002 Suchy Las


NIP 9721325783

REGON 521544627


Bliskopracy Sp. z o.o. z siedzibą w Suchym Lesie, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000958843, kapitał zakładowy 300.000,00 zł.